Myslivost Zelená Hora

Ev. číslo 81 IČO 67777911 ČMMJ okresní myslivecký spolek OMS Vyškov Ulice Dům odb.sl. Komenského 9 Město Vyškov PSČ 682 01 Telefon Fax 517 348 731 153472236 / 5100 Učet Banka Investiční a poštovní banka, a.s. Vyškov Pondělí 7.30 - 15.00 Úterý 7.30 - 15.00 Středa 7.30 - 12.00 Čtvrtek 7.30 - 12.00 Jednatelka Nováková Oldřiška Kraj Jihomoravský Internetové stránky http://www.myslivost.cz/omsvyskov E-mail vyskov@oms-myslivost.cz

Myslivci MS Zelená Hora a Radslavice provozují myslivost dle zákona v katastrech obcí Zelená Hora a Radslavice Pečují o vysokou a drobnou zvěř v revíru v zimním období tak, že navozí krmivo vlastní výroby členů do zásobníků (seno, dužnaté krmivo aj.) a nakoupené (zrní, sůl, aj.). Mimo pár mrazivých dnů byla letošní zima mírná a tak zimní ztráty nebudou velké.

Ze společenských akcí to byl lednový ples myslivců . Plesová sezóna v letošním roce byla zahájena. Jako kažoročně uspořádalo myslivecké sdružení v Zelené Hoře a Radslavicích ples, který se konal 6. 1. 200 v kulturní domě v Zelené Hoře a sál byl zaplněn do posledního místa. Ples si můžeme připomenout několika fotkami pro připomenutí těm co tam byli a pozvánka pro ty kteří se chystají snad příští rok. Na tanečním parketu se můžete setkat se starými spolužáky, přáteli a známými.. Ples má velice slušnou návštěvu a myslivci ho chystají již několik dnů předem a proto byla výzdoba kulturního domu opravdu zdařilá a bohatá. Vydávání povolenek k lovu Zákon o myslivosti v § 46 odst. 2 uvádí, že povolenku k lovu musí mít u sebe ten, kdo loví zvěř. Toto ustanovení nelze obejít a není nikdo /ani MS ve svých stanovách nebo provozním řádu/, kdo by mohl z něj povolit nějakou výjimku. Jdou- li do honitby dva myslivci s jednou zbraní a záměrem, že bude lovit kterýkoliv z nich, musí mít oba povolenku k lovu, a samozřejmě oba musí mít lovecký lístek a zbrojní průkaz skupiny C, držitel zbraně pak i průkaz té zbraně. Každý z nich samozřejmě také může lovit jen ten druh, počet, věk a pohlaví zvěře, které je uvedeno v jeho povolence k lovu. K půjčení zbraně není třeba v popsaném případě nějakého dokladu. JUDr. Ing. Vladimír Čechura Každoroční hony jsou tak malou náhradou za to, že myslivci musí část svého času oddat myslivosti a přírodě vůbec, a nemohou jej tudíž věnovat svým rodinám.

Odhalení památníku MS Zelená Hora - Radslavice